KOntakt oss

Lurer du på noe angående reisevaksiner? Har du andre spørsmål? Fyll inn kontaktskjema til høyre, så hører du fra oss.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Loeveunger.jpg

GOS-studien

B-GOS-studien er nå PUBLISERT

Turistdiaré rammer 20-30% av dem som reiser til fattige land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Det finnes fra før ingen godt dokumenterte måter å forebygge turistdiaré på.

Oligosakkarider (korte kjeder av sukkermolekyler) finnes naturlig i morsmelk. De er næring for melkesyrebakterier, og oligosakkaridene kan også hindre smittestoffer i å invadere tarmen. Galacto-oligosakkarid (B-GOS) ligner på oligosakkaridene i morsmelken. Resultater fra en tidligere liten vitenskapelig studie for reiser fra 2-6 uker viste at tilskudd av B-GOS kunne redusere risikoen for turistdiaré med ca 40%, og halverte varigheten. B-GOS har ingen kjente bivirkninger i de dosene som benyttes, og selges som kosttilskudd. Ved store doser kan B-GOS gi diaré og økt mengde «luft».

Vår studie var en dobbelt blind placebokontrollert studie for å finne ut om bruk av B-GOS reduserer risikoen for turistdiaré. «Dobbelt blind» betyr at hverken vi eller de reisende visste om de fikk B-GOS eller narremedisin (placebo). Vi fant at 29% i placebogruppen, og 19% i behandlingsgruppen (167 pasienter i hver gruppe) fikk diaré, men skuffende nok fant vi bare effekt mot diaré som varte i én dag. Vi inkluderte bare reiser fra 7-15 dager, og på en så kort reise vil hver dag være verdifull.

Studien er publisert i Journal of Travel Medicine. For å lese om studien kan man se denne powerpoint-prensentasjonen.

Se også omtale i Dagens Medisin og at det ikke er lov å hevde at et kosttilskudd forebygger sykdom, selv om vi har gjort en dobbelt blind studie som viser det. 

Hvordan bruker man B-GOS (Bimuno Travelaid)?

Tre pastiller tygges etter frokost. Man starter på samme ukedag som avreisen, en uke før, og fortsetter til den dagen man begynner hjemreisen. Om man får diaré bør man fortsette å ta pastillene.

For en 12 dagers reise trengs 2 x 30 pastiller, det koster 350 kroner.