KOntakt oss

Lurer du på noe angående reisevaksiner? Har du andre spørsmål? Fyll inn kontaktskjema til høyre, så hører du fra oss.

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Loeveunger.jpg

GOS-studien

Rekruttering til GOS-studien er nå avsluttet

Turistdiaré rammer 20-30% av dem som reiser til fattige land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Det finnes ingen godt dokumenterte måter å forebygge turistdiaré på.

Oligosakkarider (korte kjeder av sukkermolekyler) finnes naturlig i morsmelk. De er næring for melkesyrebakterier, og oligosakkaridene kan også hindre smittestoffer i å invadere tarmen. Galacto-oligosakkarid (GOS) ligner på oligosakkaridene i morsmelken. Resultater fra en liten vitenskapelig studie kan tyde på at tilskudd av GOS kan redusere risikoen for turistdiaré med ca 40%. GOS har ingen kjente bivirkninger i de dosene som benyttes, og er i salg i noen land som kosttilskudd. Ved store doser kan GOS gi diaré og økt mengde «luft».

Vår studie er en dobbelt blind placebokontrollert studie for å finne ut om bruk av GOS reduserer risikoen for turistdiaré. «Dobbelt blind» betyr at hverken vi eller de reisende vet om de får GOS eller narremedisin (placebo). Vi trenger å inkludere 800 reisende.

Studien er godkjent av Legemiddelverket og den Regionale Etiske Kommite (REK). Den er registrert som RCT (Randomized Clinical Trial), EUDRACTNR: 2014-000430-27. Se forskningsprotokollen.

rekrutteringen til Studien ble avsluttet fordi en ekstern monitor fant at vi allerede har fått signifikant effekt, og da er det ingen grunn til å fortsette. vi arbeider nå med å skrive en artikkel, og kan ikke røpe resultatene før de er publisert.