KOntakt oss

Lurer du på noe angående reisevaksiner? Har du andre spørsmål? Fyll inn kontaktskjema til høyre, så hører du fra oss.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Geiter_Vellore.jpg

Dukoral mot turistdiaré?

Hvor gode holdepunkter har man for å anbefale Dukoral mot turistdiaré? Man man nok redusere risikoen noe, selv om denne vaksinen bare er registrert som en koleravaksine. Den anbefales ikke som en generell diarévaksine, men kan overveies ved reiser til Latin-Amerika, Afrika og det indiske subkontinent. Se tallene her.

DUKORAL MOT TURISTDIARÉ?

Det er gode holdepunkter for at råd til reisende for å forebygge turistdiaré er nesten bortkastet. Jeg sier gjerne at vi skal la være å spise mat som smaker vondt, og føyer til at å spise østers er som å be om å få diaré. ETEC (Enterotoksinproduserende E. coli) er den hyppigste årsaken til turistdiaré. Disse bakteriene lager et toksin som kryssreagerer med koleratoksin. Dukoral er i Felleskatalogen bare omtalt som en kolera-vaksine. Men Dukoral kan også gi litt redusert risiko for diaré.  Se for øvrig vår omtale av Bimuno Travelaid.

ETEC-diaré utgjør i prosent av diarétilfeller (1):

Afrika (inkl Nord-Afrika)        31,2%
Sør-Øst Asia                             7,2%
Latin-Amerika og Karibien   33,6%
Sør-Asia                                  30,6%

Det er to typer ETEC-toksin, LT og ST. Det er bare diaré forårsaket av ETEC som produserer LT (kalt LT-ETEC) som kan forebygges med Dukoral. Noen ETEC produserer både LT og ST-toksin. Gjennomsnittlig andel av de forskjellige ETEC-typene i verden er: LT: 26,6%, ST: 45,5%,  Kombinert LT/ST: 33,1% (2).

Vi kan slutte av tabellen over at Dukoral ikke har nevneverdig effekt mot turistdiaré i Sørøst-Asia (for eksempel i Thailand). Vi må anta at Dukoral er nesten 100% effektiv mot LT-ETEC, Om vi regner med en viss effekt på ETEC-bakterier som både lager LT og ST kan den ha opp mot 20% effekt i Latin-Amerika, Afrika og Sør-Asia (det Indiske subkontinent), men bare  henholdsvis 9,7, 6,7 og 8,9% effekt om den bare virker mot LT-ETEC. Likevel er dette en vaksine som kan forebygge mye mer sykdom enn alle de andre reisevaksinene vi gir.

Vi presiserer at dette kan regnes som en ETEC-vaksine, og ikke generell diarévaksine, og at vaksinen gir maksimum 20% redusert risiko for diaré. 

1. N. Shah, H.L. Du Pont, D.L. Ramsey, Global etiology of travelers’ diarrhea: Systematic review from 1973 to the present, Am. J. Trop. Med. Hyg.80(4) (2009) 609-614.
2. S.D. Isidean, M.S. Riddle, S.J.  Savarino, C.K. Porter, A systematic review of ETEC epidemiology focusing on colonization factor and toxin expression, Vaccine 29 (2011) 6167– 6178